Vintage Tumblr Themes
  • Me: *during sex* ....i think i hear someone coming....
  • girl: ....who?
  • me: MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE *bust nut*
1337tattoos:

Terry James

1337tattoos:

Terry James

bluntess:

WAHT i need that

bluntess:

WAHT i need that

Really bummed about life right now and I don’t know what I’m doing

eartheld:

mostly nature

eartheld:

mostly nature